TÉRKÉP-, KÉZIRAT- és NYOMTATVÁNYTÁR VT

Cím

TÉRKÉP-, KÉZIRAT- és NYOMTATVÁNYTÁR VT

Leírás

A gyűjteményben található látványos helyszínrajzok, áttekintő térképek és felmérések Budapest városfejlődésének szakaszait mutatják be. A térképállomány jelentős része szép rajzolatú, egyedi kéziratos térkép. A 18. századból származó határtérképek Pest, Buda és Óbuda területének változásait ábrázolják. A gyűjteményben található a legrégebbi ismert Pest térkép a 18. század elejéről. A gyűjtemény nagyobbik része nyomtatott térképekből áll. Ilyen például Carl Vasquez gróf Pest-Budát ábrázoló színes keretképes térképsorozata 1837-ből vagy Lipszky János négyszelvényes Pest-Buda-Óbuda térképe 1810-ből. A Kézirattárba ritkán kerül nagyobb, összefüggő dokumentumcsoport. Kiemelendő azonban a pesti, budai és óbudai céhek iratanyaga, amely a 20. század elején került a múzeumba. Érdekes ipartörténeti forrást jelentenek a Mazzucato-Roscogni-féle selyemgyár működésére vonatkozó iratok. A Kézirattár ugyanakkor olyan, kevéssé ismert egységeket is tartalmaz, mint például Széchenyi István levelezésének egy része. A nyomtatványtár legrégebbi darabja az 1492-ből származó Schedel-krónika. Jelentős az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nyomtatványanyaga, valamint a játékkártya-gyűjtemény. Érdekes társadalomtörténeti forrást képvisel a Janny Gyula orvosprofesszor és családja által használt házikönyvtár.